Praktijk voor Ontwikkeling: een plek om stil te staan bij jezelf

Heb je het gevoel dat je aan het vastlopen bent in je persoonlijk functioneren, relatie of werk? Zijn er existentiële vragen die onbeantwoord blijven? In therapie of coaching leer je stil te staan bij hoe je relatie is met jezelf en de mensen om je heen. Ik help je zonder oordeel en met respect voor jouw vragen. Therapie is een investering. Je maakt ruimte voor wat er speelt en ik help je bij het helder krijgen wat er aan de hand is. Je krijgt meer inzicht in gevoelens, gedachten en gedragingen. De veranderingen zijn wezenlijk en helpen je vrijer en sterker in het leven te staan.

De therapiesessies komen in aanmerking voor een vergoeding van je ziektekostenverzekeraar als je aanvullend verzekerd bent.

Je bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.

Bel of mail me: 06-24675332 of marian@praktijkvoorontwikkeling.nl